Monthly Archives: March 2013

“PHẢI NHẤT THIẾT TIẾN ĐẾN BẦU CỬ TỰ DO QUỐC HỘI LẬP HIẾN ĐỂ THẢO HIẾN PHÁP MỚI DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM”

Từ đầu năm nay 2013, quốc hội đảng cử Hà nội đưa ra bản sửa đổi lại bản hiến pháp cũ năm 1992 để dân cho ý kiến. Lập tức nhiều người lên tiếng đòi bỏ điều 4, đòi công … Continue reading

Posted in Nhân quyền | 4 Comments

Giới trẻ thảo luận về sửa đổi Hiến pháp

Chính phủ Việt Nam đang kêu gọi toàn dân tham gia góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992.  Phản hồi của người trẻ trong nước về cuộc vận động lấy ý dân này như thế nào … Continue reading

Posted in Nhân quyền, Tài Liệu | Leave a comment

Vietnamese Conference of Catholic Bishops Assessment and Comments

Draft of Amendment to the 1992 Constitution The Socialist Republic of Vietnam (SRV) has made public the draft of proposed amendments to the 1992 Constitution (herein referred to as “the Draft”) with the purpose of gathering public opinions from 1/2/2013 … Continue reading

Posted in English data, Nhân quyền | Leave a comment

Declaration of Free Citizens

We, the Undersigned, urge all our compatriots to join us in proclaiming the following: 1. Not only we want to see Article 4 of the current Constitution abolished, we also want to organize a Constitutional Conference in order to draft … Continue reading

Posted in English data, Nhân quyền | Leave a comment

Người Việt Nam Lên Tiếng Với Quốc Tế

Người dân trong nước đang lên tiếng với Quốc Hội về sửa đổi hiến pháp. Đây là một diễn tiến tích cực về ý thức, tinh thần, và khả năng phối hợp hành động. Nay ngườidân trong nước có cơ … Continue reading

Posted in Nhân quyền | Leave a comment

Phúc Trình Của Nhóm Làm Việc Về Kiểm Tra Định Kỳ Toàn Diện Việt Nam

Posted in UPR ( UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ) | Leave a comment

Báo cáo của Tổ công tác kiểm tra định kỳ toàn diện Việt Nam

Posted in UPR ( UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ) | Leave a comment