Giới trẻ thảo luận về sửa đổi Hiến pháp

Chính phủ Việt Nam đang kêu gọi toàn dân tham gia góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992.  Phản hồi của người trẻ trong nước về cuộc vận động lấy ý dân này như thế nào và thế hệ làm chủ đất nước mong mỏi thay đổi những điểm nào trong bản Hiến Pháp hiện hành? Đó là nội dung chính phần đầu cuộc thảo luận giữa 4 trí thức trẻ từ hai miền Nam-Bắc tham gia trên Tạp chí Thanh Niên đài VOA hôm nay:

Bấm vào đây để nghe nội dung cuộc trao đổi

Lợi-hại giữa độc đảng và đa đảng trong tình hình tại Việt Nam như thế nào?

Bàn về tu chính Hiến pháp, ngoài hai vấn đề gây bức xúc công luận là chính sách đất đai và thể chế chính trị, vì sao cần phải sửa đổi quy định về sự trung thành của quân đội nhân dân đối với đảng?

Làm thế nào để kiến nghị của trí thức trẻ Việt Nam được lắng nghe trong đợt kêu gọi dân góp ý sửa đổi Hiến pháp lần này?

VOA

Advertisements
This entry was posted in Nhân quyền, Tài Liệu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s