“PHẢI NHẤT THIẾT TIẾN ĐẾN BẦU CỬ TỰ DO QUỐC HỘI LẬP HIẾN ĐỂ THẢO HIẾN PHÁP MỚI DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM”

Từ đầu năm nay 2013, quốc hội đảng cử Hà nội đưa ra bản sửa đổi lại bản hiến pháp cũ năm 1992 để dân cho ý kiến. Lập tức nhiều người lên tiếng đòi bỏ điều 4, đòi công nhận quyền sở hữu đất đai của nông dân, đòi phi chính trị hoá quân đội.
Hoảng sợ trước những đòi hỏi chính đáng đầy dũng khí từ những kiến nghị của nhóm 72 trí thức, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và tuyên bố của Công Dân Tự Do…, bạo quyền Hà nội vội vàng phát động chiến dịch tuyên truyền chống lại những đòi hỏi trên và để chắc ăn phái ngay cán bộ đến từng nhà ép dân ký đồng ý với bản Hiến pháp do chúng đưa ra.
Đang điêu đứng khổ sở vì kinh tế khó khăn, đời sống cực nhọc vất vả, tham nhũng tràn lan, Tổ Quốc mất đất, mất đảo…,  người dân rất bất bình khi phải nghe những lời tuyên truyền áp đặt và nhất là bị ép buộc phải ký đồng ý với bản hiến pháp mới. Bản này còn độc tài hơn bản cũ năm 1992, nhất là cho phép quan tham mặc sức lấy đất canh tác của nông dân, và bắt quân đội phải trung thành với chủ nghĩa ngoại lai Mác – Lê hơn là với Tổ Quốc của mình.
Đi đâu người ta cũng nghe dân than những thủ đoạn cưỡng bức vô lối, khinh dân của bạo quyền cộng sản. Thế là bất chiến tự nhiên thành thế trận nhân dân bao vây cô lập bộ chính trị trên phạm vi toàn quốc. Càng trưng ra nhiều chữ ký ép được dân đồng ý, bộ chính trị chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa đòi Dân Chủ Hoá của dân tộc ta mà thôi.
Đây là cơ hội bằng vàng để các cá nhân, hội đoàn, tổ chức, phong trào, đảng phái (kể cả bộ phận lớn tiến bộ trong đảng cộng sản, mặt trận tổ quốc, quốc hội, quân đội, đoàn thanh niên cộng sản, hội liên hiệp phụ nữ…) lồng trong Sức Mạnh Quần Chúng lên tiếng khẳng định:
A/ Hiến pháp tự biên tự diễn của 14 người trong bộ chính trị (cầm đầu là Trọng, Sang, Dũng, Hùng) hoàn toàn vô giá trị đối với dân tộc ta, dù có thu gom được hàng chục triệu chữ ký. Lý do đơn giản là hầu hết những chữ ký đó bị cưỡng bức, trái với ý muốn của họ.
B/ Cương quyết bác bỏ bất cứ loại hiến pháp cộng sản cải tiến nào.
C/ Tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ, đưa Sức Mạnh Quần Chúng lên cao hơn nữa, buộc bộ chính trị phản động phải nhượng bộ trước ý dân, bằng cách chấp nhận những bước cải cách chính trị cần thiết nhằm tiến đến tổ chức bầu cử tự do Quốc Hội Lập Hiến.
D/ Lộ trình tiến đến bầu cử tự do Quốc Hội Lập Hiến:
Tiến trình Dân Chủ Hoá Việt Nam chủ yếu diễn ra dưới sức ép Dân Chủ của quần chúng nhân dân Việt Nam.
Sức thống trị của cộng sản hiện nay càng ngày càng suy giảm, trong khi Sức Mạnh Quần Chúng ngày càng phát triển đi lên mạnh mẽ. Khi hai sức đối kháng này gặp nhau là lúc thực thi lộ trình tốt nhất.
Bộ chính trị đang bị cô đơn hơn bao giờ hết, chỉ vì sai lầm đã áp đặt một bản hiến pháp mà dân không bằng lòng (dân châm biếm gọi là ‘hiếp pháp’). Nhân dân ta cần tiếp tục đưa Sức Mạnh Quần Chúng lên cao trào, làm tê liệt mọi khả năng tham mưu của bộ chính trị ; kéo theo buộc quốc hội – với tư cách là cơ quan quyền lực tối cao  – phải đề ra hướng đi chính trị mới cho chính quyền thi hành:
1. Tôn trọng quyền tự do tiếp nhận thông tin của người dân, như nới lỏng kiểm duyệt, bỏ tường lửa ngăn chặn các trang web và radio trên mạng internet, các đài quốc tế RFA, RFI, VOA.
2. Tôn trọng quyền tự do phát biểu của người dân, như tố cáo tham nhũng, chỉ trích đường lối – chính sách của nhà cầm quyền, ngay cả trên những cơ quan truyền thông của nhà nước.
3. Thả hết tù nhân lương tâm, kể cả tù chính trị và tôn giáo.
4. Tôn trọng tự do tôn giáo theo những tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc.
5. Quốc hội nhân danh là cơ quan quyền lực tối cao của dân tộc quyết định huỷ bỏ điều 4 hiến pháp.
6. Quốc hội thể theo nguyện vọng và quyền lợi của dân tộc chính thức long trọng tuyên bố trước quốc dân và quốc tế là: Quốc gia Việt Nam từ nay chấp nhận dấn  bước trên con đường Dân Chủ Hoá, tôn trọng nhân quyền, dân quyền và tài quyền.
7. Quốc hội ra quyết định tách đảng cộng sản ra khỏi chính quyền: dẹp bỏ và chấm dứt mọi hoạt động của tất cả các đảng uỷ các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương.
8. Quốc hội soạn thảo và thông qua luật ứng cử – bầu cử tự do, đa nguyên, đa đảng.
9. Bộ máy hành chính của chính quyền đã tách khỏi sự lãnh đạo của đảng cộng sản có nhiệm vụ tiến hành bầu Quốc Hội Lập Hiến để thảo Hiến Pháp Mới Dân Chủ cho Việt Nam.
Bs Nguyễn Đan Quế
Advertisements
This entry was posted in Nhân quyền. Bookmark the permalink.

4 Responses to “PHẢI NHẤT THIẾT TIẾN ĐẾN BẦU CỬ TỰ DO QUỐC HỘI LẬP HIẾN ĐỂ THẢO HIẾN PHÁP MỚI DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM”

 1. Vô Tư says:

  Hiện nay Đảng và Nhà nước đang lấy ý kiến của nhân dân về bản sửa đổi Hiến pháp 1992, rất nhiều ý kiến tích cực đã được đưa ra từ nhân dân cả nước, trong đó có nhiều ý kiến về Điều 4 Hiến pháp sửa đổi. Có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau nhưng đại đa số nhân dân ủng hộ việc giữ Điều 4 Hiến pháp, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp. Ngoài ra, các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đang ngày ngày có những luận điệu kích động nhân dân ủng hộ “xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, đa nguyên, đa đảng” ở Việt Nam. Vậy chúng ta hãy nhìn vào thực tiễn đất nước từ khi Đảng thành lập đến nay để có thể thấy được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước để từ đó có thể kết luận một cách đúng đắn về việc sửa đổi Điều 4 Hiến pháp 1992, tránh bị các thế lực thù địch xuyên tạc, lợi dụng.
  Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu nay Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 2. Tuấn Hải says:

  Theo quy luật của tự nhiên thì tất cả mọi thứ đều phát triển, tiến hóa và đất nước ta cũng vậy qua nhiều năm thì hiến pháp cũng phải được sửa đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh chính trị, xã hội hiện tại
  Đảng và nhà nước luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho nhân dân nên chúng ta hãy chung tay ủng hộ và thể hiện quyền làm chủ đất nước của mình
  Hiện nay tình hình thế giới cũng như trong nước đã có sự thay đổi và có rất nhiều phức tạp so với năm 1992. Do đó việc sửa đổi hiến pháp là cần thiết để điều chỉnh sửa pháp luật sao cho phù hợp với thực tiễn, với sự thay đổi như ngày nay. Sự thay đổi này nhân dân được thể hiện quyền làm chủ của mình với đất nước, thể hiện quyền của mình để tham gia trực tiếp đóng góp ý kiến sửa đổi, Đảng luôn định hưởng xây dựng hiến pháp đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu, do dân và vì dân, vì sự phát triển của đất nước.

 3. Vô Tư says:

  Việc các ông đặt điều, đưa ra những lý do phản động cho rằng Hiến pháp là vì Đảng chứ không phải là vì dân, nhằm gây hoang mang trong quần chúng. Sự thật thế nào thì chính nhân dân là những người hiểu rõ hơn ai hết. Và cũng xin nói tiếp, nếu đã là công dân Việt Nam thì đừng nói những lời mà không suy nghĩ như vây. Đảng ta không bao giờ hèn nhát với giặc, chúng ta đều muốn giải quyết mọi việc trên nền tảng hòa bình, thử hỏi ai muốn chiến tranh xẩy ra. Có lẽ nào các ông được lợi lộc gì khi có chiến tranh mà cứ đi kích động người dân suốt ngày vậy? Lẽ nào các ông là phản động?./.

 4. Hoài Linh says:

  sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng nên phải tiến hành chặt chẽ, khoa học dưới sự lãnh đạo của Đảng; bảo đảm sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và các cơ quan, tổ chức; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm đúng định hướng, không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, xuyên tạc trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.
  đây là cuộc sinh hoạt chính trị công khai nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào các hoạt động đóng góp sửa đổi Hiến Pháp , để ngày càng hoàn thiện các thể chế quản lý nhà nước tốt hơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s