Monthly Archives: May 2013

ECVN Montagnard Affiliates in Northwest Highlands

Advertisements

Posted in English data | Leave a comment

The Muong Nhe Incident (02/12/12)

Posted in English data, Nhân quyền | Leave a comment

KẾ HOẠCH TỔNG VẬN ĐỘNG CHO NHÂN QUYỀN 2013-2014

Ts. NGUYỄN ĐÌNH THẮNG Bất kỳ cuộc vận động cho sự thay đổi tận gốc nào cũng đòi hỏi một nỗ lực trường kỳ, một trọng tâm chiến lược xuyên suốt thật rõ ràng, và tính cách đa dạng về … Continue reading

Posted in Nhân quyền | Leave a comment

VN tuyên án tù 2 sinh viên Phương Uyên và Nguyên Kha

An Nhiên, thông tín viên RFA Trong phiên xử sáng nay, ngày 16/05/2013 Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã đưa ra bản án nặng nề cho hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên về tội … Continue reading

Posted in Nhân quyền | Leave a comment

LUẬT NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM: THÔNG QUA TIỂU BAN NHÂN QUYỀN HẠ VIỆN

Hôm nay, tiểu ban đặc trách nhân quyền của Uỷ Ban Đối Ngoại ở Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, HR 1897, do DB Christopher Smith đưa ra cách đây đúng một tuần. … Continue reading

Posted in Nhân quyền, Tin tức | Leave a comment

H.R. 1897 – LUẬT NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM NĂM 2013 VÀO HẠ VIỆN

Hôm qua, Dân Biểu Christopher Smith đã đưa Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam năm 2013 (Vietnam Human Rights Act of 2013) vào Hạ Viện dưới số danh bạ  H.R. 1897. Buổi sáng cùng ngày DB Smith đã tổ chức … Continue reading

Posted in Nhân quyền | Leave a comment

DỰ LUẬT VỀ VIỆT NAM CÓ VƯỢT QUA ĐƯỢC THƯỢNG VIỆN MỸ?

Một dự luật thúc đẩy tự do và nhân quyền có tên gọi ‘Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013’ đã được công bố hôm nay tại Quốc hội Hoa Kỳ. Dự luật này do dân biểu Chris Smith chủ … Continue reading

Posted in Nhân quyền | 1 Comment