KẾ HOẠCH TỔNG VẬN ĐỘNG CHO NHÂN QUYỀN 2013-2014

Ts. NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Bất kỳ cuộc vận động cho sự thay đổi tận gốc nào cũng đòi hỏi một nỗ lực trường kỳ, một trọng tâm chiến lược xuyên suốt thật rõ ràng, và tính cách đa dạng về chiến thuật khi thực hiện.

Trọng tâm chiến lược của kế hoạch vận động nhân quyền cho Việt Nam 2013-2014 là đẩy lùi sức kềm hãm của chế độ và giúp cán cân thế và lực nghiêng về phía người dân ở trong nước.

Về thực hiện, kế hoạch gồm nhiều mũi công với các hoạt động được sắp xếp cho phù hợp với các thời điểm quan trọng.  Thời gian 2 năm, 2013-2014, cho kế hoạch trùng hợp với nhiệm kỳ 2 năm thứ 113 của Quốc Hội Hoa Kỳ.

Các Mũi Công Chiến Thuật Đa Dạng

Mũi thứ 1:  Áp lực Hành Pháp thực thi các biện pháp chế tài theo luật hiện hành

Hiện có 3 điều luật với biện pháp chế tài có thể nhắm vào Việt Nam:

(1)    Chỉ định là quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo trầm trọng (CPC) chiếu theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ban hành năm 1998

(2)    Xếp Hạng 3 về buôn người chiếu theo Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người ban hành năm 2000

(3)    Ngưng mọi khoản ngoại viện đối với quốc gia nào cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ chiếu theo Luật Ngoại Viện năm 1961, được tu chính năm 1964

(4)    Ngăn cản quy chế Hệ Thống Ưu Đãi Thuế Quan Phổ Quát (GSP) cho Việt Nam chiếu theo luật Mậu Dịch năm 1974, theo đó quốc gia nào cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ thì không được hưởng GSP.

Mũi thứ 2: Đặt điều kiện nhân quyền cho Việt Nam khi muốn nới rộng mậu dịch với Hoa Kỳ

(1)    Cài điều kiện nhân quyền vào thương ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) về mậu dịch tự do, trong đó có Việt Nam, mà TT Obama dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 10 này để đệ trình cho lưỡng viện Quốc Hội chuẩn duyệt

Mũi thứ 3: Vận động những luật mới với các điều khoản chế tài Việt Nam, gồm có:

(1)    Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR 1897): đưa vào Hạ Viện ngày 8 tháng 5 và thông qua tiểu ban đặc trách nhân quyền ngày 15 tháng 5, 2013

(2)    Luật Chế Tài Vi Phạm Nhân Quyền Việt Nam (S 929): đưa vào Thượng Viện ngày 9 tháng 5, 2013

(3)    Luật ngăn chặn GSP cho Việt Nam (HR 1682): đưa vào Hạ Viện ngày 23 tháng 4, 2013

Mũi thứ 4: Vận động Liên Hiệp Quốc theo dõi và áp lực Việt Nam tôn trọng các công ước về nhân quyền đã ký kết:

(1)    Giúp cho người dân trong nước lên tiếng trực tiếp với Hội Đồng Nhân Quyền LHQ trong tiến trình Kiểm Tra Định Kỳ Toàn Diện (UPR) đối với Việt Nam

(2)    Hướng dẫn dân trong nước về những “thể thức đặc biệt” để báo động với LHQ các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam

Các mũi 1-3 có tác dụng nới lỏng sự kềm hãm của chế độ. Mũi 4 có tác dụng tăng thế và lực cho dân.

Các Thời Điểm Quan Trọng

Một số thời điểm được dùng làm mốc điểm cho việc thực hiện kế hoạch gồm có:

Tháng 5 năm 2013:

–          Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình về nhân quyền thế giới

–          Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế công bố bản phúc trình về tình trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới

Tháng 6:

–          Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình về nạn buôn người trên thế giới, và xếp hạng các quốc gia

–          Hạn chót để đóng góp ý kiến cho tiến trình UPR

Tháng 7:

–          Bộ Ngoại Giao công bố bản phúc trình về tình trạng đàn áp tôn giáo và việc chỉ định CPC

Tháng 10:

–          Hành Pháp Obama dự kiến sẽ hoàn tất thương thảo Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương về mậu dịch tự do

Tháng 12:

–          Hành Pháp Obama dự  kiến sẽ đệ  trình TPP cho Quốc Hội biểu quyết

Tháng 1, 2 năm 2014:

–          LHQ kiểm tra định kỳ đối với Việt Nam

Tháng 5:

–          Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đệ nạp phúc trình về nhân quyền quốc tế cho Quốc Hội

–          Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế công bố bản phúc trình về tình trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới, với đề nghị chỉ định CPC

Tháng 6:

–          Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình về nạn buôn người trên thế giới và xếp hạng các quốc gia

Tháng 7:

–          Bộ Ngoại Giao công bố bản phúc trình về tình trạng đàn áp tôn giáo cho Quốc Hội và chỉ định các quốc gia CPC

Tháng 12: Nhiệm kỳ Quốc Hội thứ 113 chấm dứt

Các Giai Đoạn Vận Động

Công cuộc vận động được gom thành các giai đoạn để dễ phối hợp các nỗ lực trong và ngoài nước. Khi thực hiện, hoạt động trong mỗi giai đoạn nhiều khi phải thay đổi, uyển chuyển theo tình tế, để nắm bắt các cơ hội mới mỡ ra hoặc đối phó với những trở ngại bất ngờ.

Tháng 1 – 5, 2013: Một nhóm nhỏ làm việc chặt với các dân biểu và thượng nghị sĩ hữu trách để chuẩn bị dư luận của các vị dân cử, qua các buổi điều trần và các buổi họp riêng. Vận động đưa Việt Nam vào CPC và Hạng 3. Vận động Hành Pháp ngưng viện trợ cho Việt Nam vì cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ.

Tháng 6: Tổng vận động ở Hạ Viện cho việc thi hành luật đã có, thông qua luật mới, và kiểm tra Hành Pháp về biện pháp chế tài Việt Nam vì đã cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ. Hướng dẫn các nhóm đấu tranh dân chủ và nhân quyền nộp phúc trình cho Uỷ Hội Nhân Quyền LHQ.

Tháng 7-10: thúc đẩy cho các luât nhân quyền cho Việt Nam thông qua Hạ Viện. Dùng con đường Tư Pháp để áp lực Hành Pháp thực thi luật Hoa Kỳ để chế tài Việt Nam vì đã cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ.

Tháng 11-12: Tổ chức phái đoàn vận động Hạ Viện và Thượng Viện nhằm ngăn cản TPP và GSP cho Việt Nam nếu Việt Nam không thực tâm cải thiện nhân quyền.

Tháng 1-5, 2014: Chuẩn bị đối chất chính quyền Việt Nam tại diễn đàn LHQ trong thể thức UPR. Vận động Uỷ Ban Đối Ngoại của Thượng Viện thông qua các luật nhân quyền cho Việt Nam. Vận động đưa Việt Nam vào danh sách CPC về đàn áp tôn giáo và Hạng 3 về buôn người. Thực hiện buổi điều trần lần 2 về tài sản công dân Hoa Kỳ bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt.

Tháng 6-9: Thực hiện Ngày Vận Động cho Việt Nam 2014 để thúc đẩy Thượng Viện thông qua các luật nhân quyền cho Việt Nam.

Advertisements
This entry was posted in Nhân quyền. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s