Monthly Archives: September 2013

Cách Thức Báo Cáo Vi Phạm Tự Do Tôn Giáo và Tín Ngưỡng Với Quốc Tế

Các vụ đàn áp đổ máu xảy ra gần đây đối với các tín đồ Cao Đài ở Tây Ninh và các giáo dân Công Giáo ở Mỹ Yên là những vi phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo. … Continue reading

Posted in Tài Liệu | Leave a comment

Đỗ Thị Minh Hạnh: Phương thức can thiệp cho tù nhân lương tâm

Tôi lấy hồ sơ của Đỗ Thị Minh Hạnh để dẫn chứng phương thức mà chúng tôi dùng để can thiệp cho các tù nhân lương tâm nói chung. Phương thức này vừa tranh đấu cho họ được tự do, … Continue reading

Posted in Nhân quyền | Leave a comment

Hồ sơ nộp Tổ Chức Lao Động Quốc Tế:

Posted in Tài Liệu | Leave a comment