Monthly Archives: February 2014

Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn ở Việt Nam: Ra Mắt Trang Mạng

Ban tổ chức Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam vừa thông báo trang mạng http://www.stoptorture-vn.org, được thiết lập để hỗ trợ cho công cuộc vận động quốc tế và quốc nội nhằm chấm dứt mọi hành vi … Continue reading

Posted in Tin tức | Leave a comment