Category Archives: Tài Liệu

Cách Thức Báo Cáo Vi Phạm Tự Do Tôn Giáo và Tín Ngưỡng Với Quốc Tế

Các vụ đàn áp đổ máu xảy ra gần đây đối với các tín đồ Cao Đài ở Tây Ninh và các giáo dân Công Giáo ở Mỹ Yên là những vi phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo. … Continue reading

Posted in Tài Liệu | Leave a comment

Hồ sơ nộp Tổ Chức Lao Động Quốc Tế:

Posted in Tài Liệu | Leave a comment

Giới trẻ thảo luận về sửa đổi Hiến pháp

Chính phủ Việt Nam đang kêu gọi toàn dân tham gia góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992.  Phản hồi của người trẻ trong nước về cuộc vận động lấy ý dân này như thế nào … Continue reading

Posted in Nhân quyền, Tài Liệu | Leave a comment

LỜI KÊU GỌI

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp LỜI KÊU GỌI Đòi Nhà Cầm Quyền Trưng Cầu Dân Ý: Xây Dựng Một Hiến Pháp Tự Do. Kính quý … Continue reading

Posted in Tài Liệu | Leave a comment

“Bản kiến nghị 7 điểm về việc sửa đổi Hiến pháp 1992″”

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (dưới đây gọi tắt là Dự thảo), chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây, xin trình bày … Continue reading

Posted in Tài Liệu | Leave a comment

LỜI TUYÊN BỐ CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG GHPGVNTN THÍCH QUẢNG ĐỘ :

Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế, đem lại no cơm ấm áo, hạnh phúc và tự do cho toàn dân ý tại Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon ngày 5.3.2013, qua Lời Tuyên bố hôm nay Đức … Continue reading

Posted in Tài Liệu | Leave a comment

CÁC GIÁM MỤC CÔNG GIÁO VIỆT NAM NHẬN ĐỊNH VÀ GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 (SỬA ĐỔI NĂM 2013)

Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã công bố bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) để lấy ý kiến nhân dân từ ngày 2.1.2013 đến ngày 31.3.2013. Chúng … Continue reading

Posted in Tài Liệu | 2 Comments