Category Archives: UPR ( UNIVERSAL PERIODIC REVIEW )

CON DAU PARISHIONERS ASSOCIATION

Submission to the Universal Periodic Review of the Socialist Republic of Vietnam 1. We are an association of more than 200 members, primarily former residents of Con Dau Parish, Da Nang City who are living in the United States, Australia … Continue reading

Posted in English data, UPR ( UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ) | Leave a comment

LHQ Kiểm Tra Việt Nam về Nhân Quyền: Phúc Trình của Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu

Tuần vừa qua, Hiệp Hội Các Giáo Dân Cồn Dầu đã nộp bản đóng góp ý kiến với Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhằm chuẩn bị cho tiến trình Kiểm Tra Định Kỳ Toàn Diện đối với Việt … Continue reading

Posted in Nhân quyền, UPR ( UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ) | Leave a comment

Phúc Trình Của Nhóm Làm Việc Về Kiểm Tra Định Kỳ Toàn Diện Việt Nam

Posted in UPR ( UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ) | Leave a comment

Báo cáo của Tổ công tác kiểm tra định kỳ toàn diện Việt Nam

Posted in UPR ( UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ) | Leave a comment

Report of the Working Group on the Universal Periodic Review-VietNam

Posted in UPR ( UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ) | Leave a comment

UPR Report-Conclusion and Recommendations-Vietnam

Posted in UPR ( UNIVERSAL PERIODIC REVIEW ) | Leave a comment